13/12/17  Tin của trường  68
Tính đến 11h sáng 4/11, siêu bão Damrey số 12 giật cấp 15 đã quần thảo các tỉnh Nam Trung Bộ
 25/04/16  Tin của trường  278
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Hậu Sanh.